Betrouwbare werkprocessen met een Power Quality scan

Door de huidige ontwikkelingen in het elektriciteitsnet is de kwaliteit van de voedingspanning aan het verslechteren. Deze kwaliteit wordt Power Quality (PQ) genoemd; een slechte Power Quality kan.. lees meer »

Elektrificatie van de procesindustrie heeft potentie die vraagt om ontwikkeling

De Nederlandse industrie kan richting 2050 een flink deel van haar processen elektrificeren en hiermee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord. Hiervoor zijn wel systeem-.. lees meer »

Trainingen beoordelen EED audits

RVO.nl organiseert trainingsdagen voor bevoegde gezagen en omgevingsdiensten, specifiek gericht op het beoordelen van EED (Energy Efficiency Directive) audits. RVO.nl biedt de trainingen aan zodat betrokkenen handvaten krijgen voor.. lees meer »